Tuyển tập Tuần Phim Dư Âm 70 Năm Toàn Quốc Kháng Chiến

Tuần Phim Dư Âm 70 Năm Toàn Quốc Kháng Chiến

Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016), ClipTV hân hạnh giới thiệu loạt phim Việt Nam đặc sắc đã đi cùng năm tháng như ''Hà Nội Mùa Đông Năm 46'', ''Đường Thư'', ''Nga ba Đồng Lộc"... Những bộ phim này đã góp phần tô đậm một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, gắn liền với chiến công oanh liệt của quân và dân Hà Nội những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp.

Results not found!
    Loading...